WEZWANIA

ZESTAW DLA KONTROLERÓW STREFY PARKINGOWEJ ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY, KONTROLĘ PRACOWNIKÓW W TERENIE, SZYBKĄ AKTUALIZACJĘ DANYCH O NIE OPŁACONYM POSTOJU W BIURZE OBSŁUGI STREFY.

Program wyznacza trasę, po której mają poruszać się poszczególni kontrolerzy. W każdej trasie wymienione są ulice z przyporządkowanymi strefami opłat za postój. Podczas wypisywania wezwania za nieopłacony postój narzucana jest opłata, która zależy od strefy w jakiej znalazł się pojazd. Na wydruku wezwania znajduje się nazwa ulicy, godzina wypisania wezwania, numer rejestracyjny, marka i typ pojazdu. Kontroler może sprawdzić czy dla wybranego numeru rejestracyjnego samochodu były wcześniej wypisywane wezwania i czy zostały opłacone. W przypadku drastycznych zaległości w opłatach za dany pojazd, kontroler może wezwać odpowiednie służby w celu odtransportowania pojazdu na parking policyjny. Transmisja danych do systemu stacjonarnego odbywa się poprzez stacje dokujące podczas przerw w pracy kontrolerów lub poprzez transmisję radiową w sieci telefonii komórkowej. Zestaw dostępny w dwu wersjach: z drukarką nakładaną na komputer lub do noszenia na pasku.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Umożliwia sprawdzenie zaległych opłat za parkowanie
 • Rejestracja dokumentów i przebiegu pracy kontrolerów
 • Stanowi mobilną część głównego systemu ewidencji parkowanych pojazdów
 • Uwzględnia różnice opłat w strefach
 • Wyraźnie zwiększa efektywność pracy
 • Przygotowany dla polskiej strefy klimatycznej
 • Funkcjonalny i łatwy w obsłudze
 • Zasilanie akumulatorowe
 • Przenośny

ZESTAW ZAWIERA

 • Komputer Workabout 4
 • Drukarka ZQ110
 • Program „WEZWANIA”