Możliwość adaptacji zapewnia Ci znacznie więcej!

 

Konstrukcja komputera Omnii™ XT15 sprawia, że cechuje się on wyjątkową zdolnością adaptacji łącząc wyjątkową wszechstronność zastosowania z otwartością na nowe rozwiązania w celu dostarczenia niezbędnej elastyczności, której oczekujemy w warunkach stale zmieniających się potrzeb biznesowych. Będący kolejnym etapem ewolucji platformy Omnii, model Omnii XT15 posiada wszystkie najlepsze funkcje Omnii XT10, a dodanie nowych rozwiązań sprawiło, że stworzono urządzenie zapewniające pracownikom mobilnym znacznie lepszy dostęp do aplikacji biznesowych w dowolnym czasie i miejscu.

Posiadając klasę szczelności IP65 oraz IP67 kolektor danych Omnii XT15 zapewnia niezawodne działanie i niespotykane zdolności adaptacyjne podczas pracy w najbardziej wymagających środowiskach oraz aplikacjach. Dowiedz się, dlaczego Omnii XT15 jest najlepszym rozwiązaniem w grupie komputerów ręcznych wykorzystywanych w łańcuchu dostaw.

 

Zgodnie z warunkami oświadczenia gwarancyjnego dotyczącego sprzętu firmy
Motorola, Omnii XT15 jest objęty 1-roczną gwarancją w zakresie wad materia­łowych
oraz produkcyjnych od momentu jego wysyłki. Szczegóły dotyczące gwarancji
znajdują się na stronie internetowej:
http://www.motorolasolutions.com/warranty