Przetwarzanie danych stało się jednym z kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa.
Niezawodna identyfikacja i błyskawiczny dostęp do informacji nawet w najbardziej
wymagających warunkach zapewnia istotny atut w budowie przewagi rynkowej.